Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa1990-2005

Opublikowany Autor blogksiazki

Specyficzną cechą polityki Niemiec w epoce nowożytnej był ścisły jej splot z formacji europejskiego bezpieczeństwa. Od utworzenia państwa narodowego w 1871 r. zachowanie Niemiec na arenie międzynarodowej naznaczone było gruntowymi przemianami, świadczącymi o niepohamowanej skłonności do kwestionowania obowiązujących ładów. Cykliczność tych przemian dowodziłaby w zasadzie ciągłości polityki Niemiec…
( Ze wstępu)