Przekładniki. Modelowanie z zastosowaniem numerycznych metod polowych

  • Przekładniki. Modelowanie z zastosowaniem numerycznych metod polowych

  • Autor: Elżbieta Leśniewska-Komęza
  • Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowo Techniczne
  • ISBN: 978-83-2043-6-730
  • EAN: 9788320436730
 

W książce zaprezentowano zastosowanie metod polowych przy ocenianiu przekładników na etapie projektowania. Metody numeryczne stwarzają możliwość dokładniejszego obliczania parametrów niż metody analityczne i umożliwiają lepszą ocenę właściwości metrologicznych przekładników przed wykonaniem (często bardzo kosztownego) prototypu i jego badań. Wyniki otrzymane metodami polowymi zostały zweryfikowane doświadczalnie na modelach fizycznych.
Książka jest przeznaczona dla inżynierów konstruktorów przekładników. Może być także wykorzystana jako pozycja uzupełniająca w programie studiów elektrotechnika w zakresie nauczania metrologii elektrycznej, jako rozszerzenie wykładu na temat transformatorów specjalnych – pomiarowych, jako ilustracja zastosowań metod numerycznych w obliczeniach elektromagnetycznych w przedmiotach związanych z modelowaniem i symulacją zjawisk elektromagnetycznych.

Kategorie: Elektrotechnika; elektronikaDodaj do ulubionych

Możliwość komentowania jest wyłączona.