Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie

Opublikowany Autor blogksiazki

Turystyka stała się współcześnie niezwykle istotną dziedziną gospodarki. Dochody osiągane z tej działalności są porównywalne z dochodami w przemysłach paliwowym i zaawansowanych technologii. Ze względu na skalę światowej gospodarki turystycznej, zaangażowanie kapitału, liczbę zatrudnionych osób oraz złożoność procesów technicznych w transporcie i hotelarstwie można mówić o przemyśle turystycznym. W przemyśle tym jest wytwarzany produkt turystyczny, który powinien się stać przedmiotem zainteresowania konsumenta. W książce autorzy w interesujący sposób prezentują kluczowe zagadnienia związane z kreowaniem i organizacją produktu turystycznego, a także zarządzaniem nim. Odpowiadają między innymi na następujące pytania:
* co to jest produkt turystyczny i jak powstaje,
* kto jest jego twórcą i dla kogo jest przeznaczony,
* w jaki sposób kalkulować jego cenę,
* gdzie promować i sprzedawać produkt turystyczny,
* jakie badania marketingowe warto prowadzić,
* które strategie produktu turystycznego należy stosować.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów, a także osób pracujących w branży turystycznej oraz pracowników administracji samorządowej.