Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie

Opublikowany Autor blogksiazki

Przesłaniem wiodącym pracy zbiorowej pt. "Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie" jest wyeksponowanie roli pedagoga w procesie resocjalizacji, ukazanie wieloaspektowości kompetencji, jakie powinien posiadać, by mógł się zmierzyć z trudniejszymi wyzwaniami praktyki. Zaprezentowane w monografii rozważania przybliżają Czytelnikowi obszar będący w polu zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej, procesów przez tę pedagogikę analizowanych zarówno w warstwie teoretycznych dociekań, jak i metodycznych oraz organizacyjnych rozwiązań. Praca obejmuje trzy kręgi tematyczne: kompetencje pedagogów resocjalizacyjnych, rola i obowiązki pedagogów resocjalizacyjnych, obraz pedagoga resocjalizacyjnego w percepcji osób resocjalizowanych. Oddana do rąk Czytelników książka może stanowić inspirację i zachętę do teoretyczno-badawczego i praktycznego zajmowania szczególną kategorią osób – niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami w zachowaniu, wchodzących w kolizje z prawem, zdemoralizowanych, czy wreszcie, jak chcą socjologowie, wadliwie przystosowanych.