Poradnik energetyka praktyka. Uprawnienia zawodowe dla energetyków. Ochrona przeciwporażeniowa. Część 1 + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Pierwsza pozycja na rynku księgarskim, w której przedstawiono rodzaje uprawnień, jakie może zdobyć energetyk, autorstwa Jana Strzałki, oraz dosyć wyczerpująco omówiono ochronę przeciwporażeniową w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia, autorstwa Witolda Jabłońskiego. W tym zeszycie zawarto I część materiału dotyczącego ochrony przeciwporażeniowej, II część będzie zamieszczona w zeszycie nr 3.
W rozdziale 1., dotyczącym uprawnień, przedstawiono kolejne szczeble uprawnień przydatnych dla energetyków, poczynając od eksploatacyjnych a kończąc na specjalistach od jakości energii elektrycznej. Poza tym omówiono uprawnienia dla dozoru, budowlane, biegłego sadowego, audytora energetycznego, rzeczoznawcy i weryfikatora. Oprócz opisania wymagań na poszczególne stopnie, podano też praktyczne wskazówki, np. jakie dokumenty i gdzie należy złożyć, aby przystąpić do odpowiedniego egzaminu. Zrobiono to w bardzo przystępnej formie – krok po kroku.
Rozdział 2., dotyczący ochrona przeciwporażeniowej w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia, rozpoczyna się od wiadomości podstawowych, niezbędnych do zrozumienia tematu. Dalej omówiono środki ochrony przeciwporażeniowej w stacjach wysokiego napięcia, projektowanie ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu w stacjach wysokiego napięcia, algorytm projektowania ochrony przy uszkodzeniu w liniach wysokiego napięcia, dobór parametrów elementów instalacji uziemiających w ramach "projektu podstawowego" oraz kryteria skuteczności ochrony.

Zalety niniejszej książki to staranny dobór materiałów, sposób jego przedstawienia oraz aktualność informacji. Poza tym jest to pierwsza publikacja książkowa, w której tak kompleksowo przedstawiono zarówno zagadnienia dotyczące uzyskiwania uprawnień przez energetyków, jak i ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia.