Poezja Trzeciej epoki. O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836 – 1843

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka ta jest bardzo cennym, w istocie monograficznym opracowaniem tego okresu twórczości Zygmunta Krasińskiego, który zamyka się datami 1836-1843. Autor opracowania daje próbę całościowej lektury utworów wówczas napisanych (wliczając korespondencję) w związku z najważniejszymi tendencjami rozwoju pisarstwa i myśli Krasińskiego(…)"
fragment z recenzji M.Kalinowskiej