Podstawy języka łacińskiego dla studentów prawa

Opublikowany Autor blogksiazki

Kolejne wydanie podręcznika języka łacińskiego dla studentów prawa ukazuje się właściwie w wersji niezmienionej. Wzbogaciliśmy nieznacznie słownictwo, dokonaliśmy niezbędnych korekt i poprawiliśmy dostrzeżone błędy.
Podręcznik trafia do rąk Czytelników po życzliwych recenzjach wydawniczych Pani Prof. dr hab. Elżbiety Wesołowskiej z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu i Pani Prof. dr hab. Marii Zabłockiej z Zakładu Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obu Paniom wyrażamy swą wdzięczność.
Jarosław Rominkiewicz
Ireneusz Żeber
(Ze wstępu)