Podstawy ekonomii

Opublikowany Autor blogksiazki

Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy Czytelnikom nowe, zmienione wydanie znanego od lat podręcznika. Zawiera on nowoczesną i zarazem przystępną prezentację podstawowych zagadnień współczesnej ekonomii, zarówno w skali makro, jak i mikro. Obok ujęć teoretycznych, odwołujących się do dorobku głównych nurtów teorii ekonomii, odnosi się do rzeczywistości gospodarczej, zwłaszcza gospodarki polskiej okresu transformacji.

Nowe wydanie prezentuje:
* zmiany w treści poszczególnych rozdziałów i ich układzie,
* aktualizację danych,
* szczegółowy indeks,
* nowe rozdziały:
Globalizacja procesów gospodarczych,
Niedoskonałość rynku i rola państwa w gospodarce,
Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie,
Równowaga przedsiębiorstwa.

Najważniejsze zalety podręcznika:
* przystępny język wykładu, który pozwala studentom, jak również szerszemu kręgowi czytelników, na zrozumienie podstawowych problemów współczesnej ekonomii;
* ujęcia algebraiczne wykorzystywane są w minimalnym, niezbędnym stopniu;
* liczne ilustracje ułatwiają zrozumienie trudniejszych problemów;
* odwoływanie się w toku analiz do polskiej rzeczywistości gospodarczej, co zdecydowanie wyróżnia podręcznik na tle tłumaczonych opracowań zagranicznych autorów.

Podręcznik może być wykorzystany na studiach ekonomicznych i zarządzania (Uniwersytety, Akademie Ekonomiczne, Szkoły Wyższe) w zakresie przedmiotów: Mikroekonomia, Makroekonomia, na poziomie podstawowym i średnim.