Podstawy biotechnologii przemysłowej

Opublikowany Autor blogksiazki

Biotechnologia jest multidyscyplinarną dziedziną wiedzy zajmującą się badaniem, wytrzymaniem i stosowaniem materiału biologicznego do produkcji bioproduktów. Biotechnologia przemysłowa odgrywa nieocenioną rolę w produkcji antybiotyków, szczepionek, witamin, enzymów, białek, składników biologicznie czynnych, składników żywności i pasz oraz nawet nośników energii( m.in.biogazu).
Książka dotyczy poprawnej realizacji procesów i operacji biotechnologicznych, a przede wszystkim optymalizacji oraz doboru warunków technicznych i technologicznych decydujących o jakości gotowych bioproduktów.
Najwięcej miejsca poświęcono inżynierii bioprocesowej, w tym inżynierii bioreaktorów w aspekcie przebiegających w nich procesów mikrobiologicznych. Wiele miejsca zajmuje opis metod wydzielania, oczyszczania i utrwalania bioproduktów odprowadzanych z bioreaktorów.