Podróże w mityczną przeszłość. Księga druga wypraw śladami Kroniki Ziemi

Opublikowany Autor blogksiazki

Kiedy sprawdzamy w słowniku hasło "przeznaczenie", znajdujemy definicję, że jest to los; kiedy sprawdzamy "los", czytamy, że oznacza przeznaczenie. Ale starożytni Sumerowie widzieli wielką różnicę między tymi dwoma pojęciami:
Przeznaczenie, Nam, było nie tylko określone z góry, było też ostateczne i nieuniknione – jak na przykład ludzka śmiertelność. los mógł ulec zmianie, był przedmiotem wolnej woli. Przez sprawiedliwe postępowanie, przez przestrzeganie moralnych przykazań można było przedłużyć życie; los był Nam. Tar, przeznaczeniem, które można było "odwrócić" i odroczyć, choć nie dało się go uniknąć.