PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Opublikowany Autor blogksiazki

* Model architektoniczny MVC
* Szablony PHP i szablony Smarty
* Wizualne projektowanie baz danych
* Mapowanie relacyjno-obiektowe
* Oprogramowanie Propel oraz Doctrine
* Formaty TXT, XML oraz XLS

Duża część popularnych serwisów internetowych dostępnych obecnie w sieci działa w oparciu o relacyjne bazy danych i język PHP. Tandem ten stał się już niemal standardem w dziedzinie tworzenia rozbudowanych, dynamicznych witryn i aplikacji WWW zarówno w przypadku wielkich przedsiębiorstw, jak i hobbystów pragnących dzielić się swoimi doświadczeniami za pośrednictwem internetu. PHP i MySQL doskonale nadają się do praktycznej realizacji wzorca architektonicznego MVC, ułatwiającego opracowywanie nawet najbardziej złożonych projektów. Dzięki odseparowaniu poszczególnych komponentów aplikacji i podzieleniu jej na mniejsze elementy funkcjonalne tworzona witryna jest znacznie wygodniejsza w zarządzaniu i modyfikacji niż serwisy oparte na innych wzorcach.

Wzorzec architektoniczny MVC ? choć opracowany z myślą o uproszczeniu życia programistom i twórcom witryn WWW ? początkowo bardzo trudno zrozumieć, a postęp w dziedzinie tworzenia stron internetowych wymusza ciągłe dostosowywanie się do panujących na rynku trendów i stałe odświeżanie wiedzy na ten temat. Pomocą posłuży tu odpowiednia książka ? z pewnością może nią być "PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych ". W przystępny sposób prezentuje ona podstawy zastosowania architektury MVC, pokazuje wykorzystanie dwóch najważniejszych rozwiązań do mapowania obiektowo-relacyjnego, podsuwa techniki tworzenia funkcjonalnych interfejsów użytkownika aplikacji WWW oraz proponuje stosowanie różnych formatów do przechowywania danych. Poszczególne zagadnienia ilustrowane są przykładami i praktycznymi projektami, dzięki czemu łatwiej zrozumieć opisywane techniki i wykorzystać je w swoich aplikacjach. Zdobytą wiedzę pomagają utrwalić liczne ćwiczenia do samodzielnego wykonania.

* Podstawy użycia wzorca MVC
* Moduły, akcje, widoki, szablony PHP i szablony Smarty
* Reguły translacji przyjaznych adresów URL
* Używanie baz danych w projektach WWW
* Wizualne projektowanie baz danych i mapowanie relacyjno-obiektowe
* Wykorzystanie oprogramowania Propel oraz Doctrine
* Metody zwiększania funkcjonalności interfejsów aplikacji internetowych
* Stronicowanie wyników i przewijanie rekordów
* Chmura tagów
* Korzystanie z formatów TXT, XML, XLS
* Odczyt plików i wypełnianie bazy danych
* Pliki skompresowane i osadzanie danych binarnych w plikach XML

Poznaj w praktyce nowoczesne metody
tworzenia zaawansowanych aplikacji WWW!

Wszystkie projekty omówione w książce umieszczono na płycie dołączonej do książki. Każdy z projektów jest dostępny jako kompletne, działające rozwiązanie, dokładnie przetestowane.