Organizacja sprzedaży. Część 1. Sprzedawca, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, zawód: sprzedawca. Część pierwsza zawiera:
* zagadnienia związane ze strukturą handlu,
* zasady planowania i wyposażania punktów sprzedaży,
* organizację pracy i ochronę mienia w placówkach handlowych.

Podręcznik zawiera przykładowe testy do sprawdzenia nabytej wiedzy.