Onus Athlanteum Studia nad Kroniką biskupa Wincentego

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka zawiera nowe artykuły i rozprawy na temat biskupa Wincentego (zm.12223) i jego Kroniki Polskiej – arcydzieła średniowiecznego pisarstwa historycznego, które wciąż przyciągają naszą uwagę. Zespół autorski zgromadził badaczy, którzy ostatnio zajmowali się Kroniką. Obradowali oni w Instytucie Literackim PAN na Spotkaniach Mediewistycznych 4-6 czerwca 2008. Ta warszawską konferencją upamiętnialiśmy osiemnastą rocznicę objęcia przez Wincentego biskupstwa krakowskiego. Istotną część książki stanowi zapis dyskusji nad referatami. Zbiór zamyka zestawienie wydań Kroniki i przegląd publikacji na jej temat, jakie ukazały się w ciągu ostatnich 200 lat.