Od PKWN do własności

Opublikowany Autor blogksiazki

W czerwcu 2009 r. politycy w Polsce hucznie świętowali dwudziestolecie zmiany systemu politycznego. Nie wiedzą, czy zapomnieli, że nadal obowiązują przepisy nacjonalizacyjne z lat 40. Wśród nich dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz dekret Bieruta. Nie są to jedyne żyjące relikty PRL-u. Dwadzieścia lat to widać za mało, by wyrównać szkody i naprawić krzywdy wyrządzone dawnych właścicielom.
Celem tej książki jest wskazanie dróg postępowania i istniejących możliwości dla restytucji należnych praw. Dlatego obok przepisów oraz poglądów sądów i organów administracji, przedstawiłem inne istotne wątki, od historii poprzez ekonomię do agronomii, które pozwolą ocenić Dekret, jako rewolucyjny akt bezprawia.
adw. Andrzej Herman