Oczyszczanie wody

Opublikowany Autor blogksiazki

Kompendium wiedzy o oczyszczaniu wody z uwzględnieniem aspektów zdrowotnych i zagrożeń wynikających z niewłaściwej jakości dostarczanej odbiorcom.

W nowym, uaktualnionym i rozszerzonym wydaniu podręcznika omówiono:

* zagadnienia teoretyczne dotyczące procesów kształtujących skład ujmowanych wód oraz poziom ich zanieczyszczenia,
* mechanizmy i skuteczność procesów oczyszczania wody podziemnej,
* infiltracyjnej i powierzchniowej,
* układy technologiczne oraz urządzenia wraz z parametrami do ich projektowania,
* znaczenie problemu korozyjności wody i jej stabilności biologicznej we wtórnym jej zanieczyszczeniu w systemie dystrybucji,
* zasady gospodarki ściekami i osadami powstającymi podczas oczyszczania wody.

Książka przeznaczona dla studentów i wykładowców inżynierii środowiska, inżynierii wodnej, budownictwa wodnego na politechnikach, ochrony środowiska na uniwersytetach oraz studentów akademii rolniczych, inżynierów, praktyków zajmujących się oczyszczaniem wody, pracowników biur projektów, firm konsultingowych i organów dozoru sanitarno-technicznego.