Metody spektroskopoww w chemii analitycznej

Opublikowany Autor blogksiazki

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne przekazują Czytelnikowi podręcznik, w którym przedstawiono najważniejsze metody spektroskopię atomową (emisyjną i absorpcyjną), spektroskopię molekularną,spektrometrię rentgenowską, magnetyczny rezonans jądrowy i elektronowy rezonans paramagnetyczny, spektrometrię mas, spektrometrię elektronów i jonów oraz laserowe źródła promieniowania stosowane w metodach spektroskopowych. W IV wydaniu podręcznika szczególną uwagę zwrócono na współczesne metody spektroskopowe, tj. atomową spektrometrię mas z jonizacją z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-AES), spektrometrię mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) z analizatorem czasu przelotu jonów oraz spektrofotometrię pochodną. Metody plazmowe spowodowały wielki postęp w analizie chemicznej ze względu na dużą czułość, selektywność spektrofotometrii absorpcyjnej cząsteczkowej – jednej z najczęściej stosowanych metod w laboratoriach, której zaletami są powszechnie dostępna aparatura i jej niewielki koszt.
Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów chemicznych uniwersytetów i politechnik, a także farmacji i analityki medycznej oraz innych uczelni mających w programie wykłady i ćwiczenia z analizy instrumentalnej. Mogą z niej korzystać również pracownicy laboratoriów analitycznych. Z uwagi na przystępny sposób wyłożenia trudnych zagadnień może też służyć uczniom szkół średnich o profilu chemicznym.