Matematyka, klasa 3, zeszyt ćwiczeń, część 2, Oficyna Edukacyjna Pazdro

Opublikowany Autor blogksiazki

Zeszyty ćwiczeń, podobnie jak te do klasy 1. i 2., ściśle odpowiadają treściom podręcznika. Zadania w nich zgromadzone wspomagają samodzielną pracę uczniów i pozwalają zaoszczędzić czas na lekcji. Testy kończące poszczególne działy umożliwiają uczniowi ocenę własnych umiejętności. Umieszczone na każdej stronie zeszytów zadania Oblicz szybko ułatwią trening przed egzaminem, większość z nich można rozwiązać w pamięci.