Matematyka,klasa 2, Raz dwa trzy teraz my!, część 1, Nowa era

Opublikowany Autor blogksiazki

Matematyka
* Różnorodne zadania podstawowe wzbudzają ciekawość i zwiększają motywację.
* Zadania oznaczone niebieską strzałką cechują się większym stopniem trudności lub wykraczają ponad podstawę programową.
* Zadania z wężem wymagają niestandardowego podejścia, ćwicząc logiczne myślenie.
* Zadania z sową są dla uczniów chcących podjąć dodatkowe wyzwanie.
* Strony "To już potrafię" służą do samodzielnej pracy, której poprawność uczeń może sprawdzić za pomocą magicznej lupki.
* Rebusy, krzyżówki i inne zadania z hasłem zachęcają do samodzielnej pracy.
* Dodatkowe zadania dla uczniów szybciej pracujących.