Matematyka, klasa 2, Już w szkole, ćwiczenia, część 4, Nowa era

Opublikowany Autor blogksiazki

Matematyka – pozwól każdemu uczniowi cieszyć się postępami
* różnorodne zadania podstawowe wzbudzają ciekawość i zwiększają motywację,
* zadania oznaczone niebieską strzałką cechują się większym stopniem trudności lub wykraczają ponad podstawę programową,
* zadania z wężem wymagają niestandardowego podejścia i ćwiczą logiczne myślenie,
* zadania z sową są dla uczniów chcących podjąć dodatkowe wyzwanie,
* strony Sprawdzam, co potrafię służą do samodzielnej pracy, której poprawność uczeń może sprawdzić za pomocą magicznej lupki,
* rebusy, krzyżówki i inne zadania z hasłem zachęcają do samodzielnej pracy,
* dodatkowe zadania tekstowe dla uczniów szybciej pracujących.