Kultura a rozwój 20 lat po upadku komunizmu w Europie

Opublikowany Autor blogksiazki

Rok 2009 stał pod znakiem obchodów dwudziestej rocznicy upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej (…). Od tego czasu sektor kultury przeszedł wiele zmian i musiał odpowiedzieć na nowe wyzwania nie tylko w krajach postkomunistycznych (…). Jak więc zmieniło się oblicze kultury europejskiej od upadku komunizmu? Jak te zmiany wpłynęły na system zarządzania kulturą, politykę kulturalną czy wreszcie na samą działalność w tym sektorze? Jakie były i są trendy, wyzwania i rozwiązania w politykach kulturalnych państw europejskich przez ostatnie dwadzieścia lat? Nad tymi kwestiami debatowało ponad pięćdziesięciu ekspertów z całej Europy, zaproszonych do Krakowa przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Radę Europy na pierwszą konferencję z cyklu Culture Watch Europe, która trwała od 4 do 6 czerwca 2009 roku, a więc rozpoczęła się dokładnie w dwudziestą rocznicę pokojowego zwycięstwa polskiej Solidarności. Niniejsza publikacja podsumowuje tę debatę.
Ze wstępu. Tekst w języku polskim i angielskim