Kształcenie zintegrowane, klasa2, New Hurray!, podręcznik z ćwiczeniami, WSiP + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

New Hurray! dla klasy drugiej:

* jest adresowany do uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego,
* obejmuje treści przewidziane w edukacji wczesnoszkolnej,
* w szczególny sposób wspomaga rozwój indywidualny i społeczny dziecka,
* umożliwia uczniom poznanie różnych aspektów komunikacji językowej,
* wyrabia motywację do nauki języka obcego na dalszych etapach edukacji,
* obejmuje treści uczące poszanowania innych kultur i tradycji związane z życiem w krajach anglosaskich,
* daje możliwość samodzielnej oceny własnych wiadomości i umiejętności według kryteriów Europejskiego Portfolio Językowego,
* zawiera płytę CD-audio ucznia, na której znajdują się piosenki i chanty w wykonaniu native speakerów oraz dialogi umożliwiające powtarzania słownictwa samodzielnie bądź z rodzicami, a także karty obrazkowe i naklejki wielokrotnego użycia.

W drugiej części cyklu dzieci poznają słownictwo związane z rodziną, domem, szkołą, częściami ciała, jedzeniem, zwierzętami, ubraniami i wakacjami.