Kształcenie zintegrowane, klasa 2, Razem w szkole, zeszyt ćwiczeń, część 8, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Zeszyt 8. uzupełnia treści zawarte w podręczniku Razem w szkole. Część 8. Dzieci korzystając z tego zeszytu utrwalają wiadomości i doskonalą umiejętności zdobyte podczas zajęć oraz rozwijają zdolność logicznego myślenia. Zestawy ćwiczeń zostały dobrane tak, aby nauczyciel mógł korzystać z nich na bieżąco i doskonalić umiejętności dziecka stosując zasadę indywidualizacji , aby pracując w tym zeszycie potrafiło coraz lepiej:
* czytać ze zrozumieniem
* odróżniać informacje prawdziwe od zmyślonych
* układać i zapisywać zdania
* pisać zdania z pamięci
* stosować liczbę mnogą czasowników
* rozróżniać rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki w zdaniu
* dobierać odpowiednie przymiotniki do rzeczowników
* wyszukiwać rymy
* wyliczać planety Układu Słonecznego
* rozpoznawać fazy księżyca
* wyjaśniać zjawisko krążenia wody w przyrodzie
* rozumieć konieczność właściwego gospodarowania wodą
* rozumieć konieczność ochrony środowiska i segregowania śmieci
* podejmować decyzje i je uzasadniać
* przeprowadzać doświadczenia i wyciągać wnioski
* wyjaśniać zasady bezpiecznej kąpieli
* wymieniać nazwy środków transportu powietrznego i wodnego
* rozróżniać narzędzia ogrodnicze
* dodawać i odejmować w zakresie 100
* mnożyć i dzielić w zakresie 30
* wykonywać systematycznie ćwiczenia i zadania.
Na końcu zeszytu znajduje się tabelka czytelnika (Dzienniczek czytania) sprawdzająca, ile książek dziecko przeczytało w danym miesiącu. Rodzice i nauczyciele znajdą informacje, jakie umiejętności dziecko ćwiczy oraz porady psychologa na temat: Obowiązki pozaszkolne.