Kształcenie zintegrowane, klasa 2 , Razem w szkole, zeszyt ćwiczeń, część 2, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Zeszyt 2. uzupełnia treści zawarte w podręczniku Razem w szkole. Część 2. Dzieci korzystając z tego zeszytu utrwalają wiadomości i doskonalą umiejętności zdobyte podczas zajęć oraz rozwijają zdolność logicznego myślenia. Zestawy ćwiczeń zostały dobrane tak, aby nauczyciel mógł korzystać z nich na bieżąco i doskonalić umiejętności dziecka stosując zasadę indywidualizacji , aby pracując w tym zeszycie potrafiło coraz lepiej:
* słuchać ze zrozumieniem,
* pisać wyrazy, zdania oraz kilkuzdaniowe wypowiedzi na dany temat,
* pisać zdania z pamięci,
* stosować odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu zdań,
* wyjaśniać pisownię niektórych wyrazów,
* stosować kolejność alfabetyczną,
* uzupełniać wyrazy odpowiednimi literami,
* tworzyć wyrazy ze zbioru liter oraz rodziny wyrazów,
* rozpoznawać rodzaje zdań i wyrazy dźwiękonaśladowcze,
* dobierać wyrazy o przeciwnym znaczeniu,
* czytać ze zrozumieniem, min. ciekawostki Czy wiesz, że…,
* układać zdania,
* wybierać cechy potrzebne do opisu, rozpoznawać czasowniki,
* rozwiązywać krzyżówki, zagadki i inne łamigłówki,
* stosować pojęcia związane z muzyką i twórczością F. Chopina,
* rozróżniać i nazywać instrumenty,
* rozpoznawać i nazywać niektóre zjawiska atmosferyczne,
* rozumieć zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią,
* rozpoznawać drzewa liściaste,
* przeprowadzać doświadczenia i wyciągać wnioski,
* dodawać i odejmować w zakresie 20,
* rozumieć pojęcia: składniki, suma, odjemna, odjemnik, różnica,
* rozwiązywać zadania tekstowe,
* rysować i kolorować, dostrzegać szczegóły,
* wykonywać systematycznie ćwiczenia i zadania.
Na końcu zeszytu znajduje się tabelka czytelnika sprawdzająca, ile książek dziecko przeczytało w danym miesiącu. Rodzice i nauczyciele znajdą informacje, jakie umiejętności dziecko ćwiczy oraz porady psychologa na temat: Jak jeść by się lepiej uczyć?