Kształcenie zintegrowane, klasa 2, Razem w szkole, zeszyt ćwiczeń, część 2, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Zeszyt 6. uzupełnia treści zawarte w podręczniku Razem w szkole. Część 6. Dzieci korzystając z tego zeszytu utrwalają wiadomości i doskonalą umiejętności zdobyte podczas zajęć oraz rozwijają zdolność logicznego myślenia. Zestawy ćwiczeń zostały dobrane tak, aby nauczyciel mógł korzystać z nich na bieżąco i doskonalić umiejętności dziecka stosując zasadę indywidualizacji , aby pracując w tym zeszycie potrafiło coraz lepiej:
* słuchać ze zrozumieniem,
* czytać ze zrozumieniem,
* wyszukiwać informacje w tekście,
* wyszukiwać błędy w tekście i je poprawiać,
* poprawnie zapisywać tytuły,
* porządkować nazwiska według kolejności alfabetycznej,
* rozpoznawać rodzaj rzeczownika i przymiotnika,
* tworzyć zdrobnienia,
* układać i uzupełniać zdania,
* układać zagadki,
* pisać zdania z pamięci,
* zapisywać wyrazy z trudnościami ortograficznymi,
* redagować zaproszenie,
* porządkować rysunki w odpowiedniej kolejności,
* nazywać części stroju ludowego,
* wymieniać zawody związane z książką,
* rozpoznawać akcesoria komputerowe,
* wymieniać nazwy urządzeń służących do odtwarzania muzyki,
* wyliczać wyrazy związane z kinem,
* rozumieć szkodliwość hałasu,
* rozumieć znaczenie właściwego odżywiania się sportowców,
* rozwiązywać krzyżówki i łamigłówki,
* mnożyć i dzielić w zakresie 30,
* rozwiązywać zadania tekstowe,
* uzupełniać tabelki funkcyjne i tabliczkę mnożenia,
* wyróżniać odcinki równoległe i prostopadłe,
* dostrzegać szczegóły na ilustracji,
* wykonywać proste ćwiczenia gimnastyczne,
* wykonywać systematycznie ćwiczenia i zadania.

Na końcu zeszytu znajduje się tabelka czytelnika sprawdzająca, ile książek dziecko przeczytało w danym miesiącu. Rodzice i nauczyciele znajdą informacje, jakie umiejętności dziecko ćwiczy oraz porady psychologa na temat: Druga klasa w dobrym tonie.