Kształcenie zintegrowane, klasa 2, Razem w szkole, zeszyt ćwiczeń, część 1, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Zeszyt 1. uzupełnia treści zawarte w podręczniku Razem w szkole. Część 1. Dzieci korzystając z tego zeszytu utrwalają wiadomości i doskonalą umiejętności zdobyte podczas zajęć oraz rozwijają zdolność logicznego myślenia. Zestawy ćwiczeń zostały dobrane tak, aby nauczyciel mógł korzystać z nich na bieżąco i doskonalić umiejętności dziecka stosując zasadę indywidualizacji , aby pracując w tym zeszycie potrafiło coraz lepiej:
* słuchać ze zrozumieniem,
* pisać po śladzie, pisać wyrazy, zdania, krótkie teksty, zdania z pamięci,
* wykorzystywać wiadomości na temat liter, głosek, dwuznaków, sylab, tworzyć wyrazy z sylab,
* rozpoznawać rodzaje zdań,
* porządkować wyrazy według kolejności alfabetycznej,
* dobierać wyrazy o przeciwnym znaczeniu,
* czytać ze zrozumieniem, min. ciekawostki Czy wiesz, że…,
* układać zdania, układać i zapisywać odpowiedzi na pytania,
* rozwiązywać krzyżówki, zagadki i łamigłówki,
* rozpoznawać rzeczowniki,
* stosować odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu zdań,
* rozróżniać drzewa i krzewy owocowe oraz warzywa i owoce,
* rozpoznawać niektóre znaki drogowe,
* rozumieć zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią,
* rozpoznawać kierunki świata,
* przeprowadzać doświadczenia i wyciągać wnioski,
* dodawać i odejmować w zakresie 16,
* rozwiązywać zadania tekstowe,
* rysować, kolorować według kodu,
Na końcu zeszytu znajduje się tabelka czytelnika sprawdzająca, ile książek dziecko przeczytało w danym miesiącu. Rodzice i nauczyciele znajdą informacje, jakie umiejętności dziecko ćwiczy oraz porady psychologa dotyczące aktywności fizycznej drugoklasisty.