Kształcenie zintegrowane, klasa 2, Razem w szkole, podręcznik z ćwiczeniami, część 4, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Tematyka prezentowana w czwartej części podręcznika: W kopalni soli w Wieliczce,
Z górniczą lampką, Bursztynowy skarb, Gaz ziemny, Podziemne wody, Z pamiętnika Świętego Mikołaja, Gdzie mieszka Święty Mikołaj? Choinka w różnych krajach, Świąteczne prezenty, Przy wigilijnym stole, Dobre życzenia.
Nauczyciel znajdzie w podręczniku następujące rodzaje ćwiczeń: kształtowanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, czytanie informacji z osi czasu, pisanie wyrazów, zdań oraz kilku zdaniowych wypowiedzi na dany temat, pisanie zdań z pamięci, czytanie objaśnień trudnych wyrazów w słowniczku pod tekstem, wyjaśnianie znaczenia powiedzeń i zwrotów, stosowanie odpowiednich znaków interpunkcyjnych na końcu zdań, wyjaśnianie pisowni niektórych wyrazów, ćwiczenia redakcyjne, uzupełnianie wyrazów odpowiednimi literami, uzupełnianie zdań odpowiednimi wyrazami, układanie podpisów do obrazków, utrwalanie zasady pisowni wyrazów z rz ,ó, u, pisownia wyrazów z h i ch, pisanie niektórych skrótów, zasady pisowni nazw państw, miast, krain wielką literą, zasady używania „czarodziejskich słów” oraz zwrotów grzecznościowych, tworzenie wyrazów ze zbioru liter, cechy legendy, ustalanie kolejności wydarzeń, rozwiązywanie mini testu, pisanie przepisu kulinarnego, pisanie listu i życzeń, wypisywanie bilecików, układanie dialogów, uczenie się wierszy na pamięć, rozwiązywanie rebusów, plątaninek, określanie nastroju wierszy, wybieranie cech potrzebnych do opisu, rozpoznawanie czasowników i rzeczowników, układanie zdań i pytań, zachęcanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek i innych łamigłówek, gromadzenie informacji o pracy górników kopalni soli i węgla oraz o wodach podziemnych i gazie ziemnym, poznanie historii węgla i bursztynu, zwrócenie uwagi na bezpieczne obchodzenie się z urządzeniami gazowymi, rozpoznawanie i nazywanie drzew i krzewów iglastych, poznanie Laponii – krainy św. Mikołaja, utrwalanie wiadomości na temat tradycji związanych z świętami Bożego Narodzenia, przeprowadzanie doświadczenia i wyciąganie wniosków, przemienność mnożenia, dzielenie jako mieszczenie i jako podział, mnożenie i dzielenie w zakresie 20 – utrwalanie, rozszerzenie zakresu liczbowego do 100, pojęcia liczby jednocyfrowe, dwucyfrowe, liczba trzycyfrowa, podzielić, dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek, obliczenia w zakresie 100 (typu 50+5, 60-4, 23+4, 29-8) , rozwiązywanie zadań tekstowych ( w tym zadań rozwijających umiejętność logicznego myślenia) rysowanie i kolorowanie, wykonanie ozdoby z masy solnej, wykonywanie prac technicznych i plastycznych z „Wyprawki”, stosowanie pojęć związanych z muzyką, słuchanie śląskiej muzyki ludowej, utrwalanie dźwięków sol, mi, do, rytmizowanie tekstów, śpiewanie piosenek i kolęd, rozpoznawanie lapońskich instrumentów.