Kształcenie zintegrowane, klasa 1 , Uczę się z Ekoludkiem, sprawdziany, Żak

Opublikowany Autor blogksiazki

Oferujemy Państwu zestaw 19 sprawdzianów skorelowanych z pakietem edukacyjnym "Uczę się z Ekoludkiem".
Sprawdziany służą do monitorowania rozwoju umiejętności uczniów w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczo-społecznej.
Proponujemy przeprowadzenie dwóch sprawdzianów w miesiącu oraz sprawdzianu podsumowujących pierwszy i drugi semestr.
Każdy sprawdzian wyposażony jest w tabelę zawierającą propozycję punktacji oraz obrazującą osiągnięcia ucznia.