Kształcenie zintegrowane, klasa 1, Razem w szkole, zeszyt ćwiczeń, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Zeszyt „Razem w szkole. Ćwiczenia w pisaniu” przeznaczony jest dla uczniów klasy 1.
Może być wykorzystany w szkole lub w domu, w zależności od uznania nauczyciela i potrzeb dzieci.
W publikacji znajdują się ćwiczenia przygotowujące do pisania oraz ćwiczenia w kształtnym pisaniu:
* kreślenie znaków literopodobnych,
* kolorowanie rysunków konturowych,
* rysowanie po śladzie linii,
* samodzielne rysowanie szlaczków,
* pisanie liter po śladzie w poszerzonej liniaturze,
* pisanie małych i wielkich liter według wzoru,
* łączenie liter w sylabach i wyrazach,
* właściwe rozmieszczanie liter w wyrazach,
* właściwe rozmieszczanie wyrazów miedzy sobą,
* pisanie liter, sylab, wyrazów i zdań w wąskiej liniaturze.