Kazania lubelskie

Opublikowany Autor blogksiazki

Tom zawiera dwa kazania słynnego w swoim czasie kaznodziei, wstęp, słownik wyrazów staropolskich, indeks. Kazania karmelity bosego, Andrzeja Kochanowskiego, wygłoszone i wydane w Lublinie w 1650 roku, są źródłem wiedzy na temat obrzędowości i obyczajowości, oratorstwa staropolskiego oraz kultury literackiej XVII wieku. Dwa kazania: "Niebieskie planety górnym oddane sferom" oraz "Mężna śmierć mężnego żywota płód" odzwierciedlają też upodobania estetyczne odbiorców stanu szlachecko-magnackiego. Stanowią przykład prozy, której kunszt językowy i artystyczny pozostaje w bliskim związku z utworami Skargi czy Birkowskiego. Podobnie jak utwory słynnych kaznodziei pierwszej połowy wieku, stanowią przykład piśmiennictwa zaangażowanego politycznie i społecznie. Obydwa teksty są, poprzez wielorakie związki z lublinem, głęboko zakorzenione w kulturze miasta.