Język rosyjski, klasa 1, Wremiena 1, podręcznik, WSiP + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik składa się z części wstępnej oraz 10 rozdziałów. Część wstępna zawiera podstawowe informacje dotyczące języka rosyjskiego i jego miejsca w świecie, położenia geograficzne Rosji, a także wybitnych Rosjan. Rozdział pierwszy jest poświęcony wprowadzeniu liter alfabetu rosyjskiego, prezentacji wymowy głosek odpowiadających poszczególnym literom oraz kształtowaniu prawidłowej akcentuacji i intonacji. Rozdziały 2. – 9. zawierają zasadniczą część materiału nauczania. na początku każdego z nich znajdują się proste ćwiczenia prezentujące nowe zjawiska językowe. Ostatni rozdział podręcznika to zestawienie zwrotów grzecznościowych przydatnych w różnych sytuacjach życia codziennego.