Język rosyjski, klas 1-3, Wot i my 2, podręcznik, część 2, PWN + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

W drugiej części serii duży nacisk położony jest, podobnie jak w części pierwszej, na równoczesne rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych: receptywnych (słuchanie i czytanie ze zrozumieniem) oraz produktywnych (mówienie i pisanie). Ponadto rozwijane są takie kompetencje jak: kompetencja mediacji, interakcji i interkulturowa.
Dużym atutem tej części jest konsekwentne przygotowywanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Ćwiczenia w tej części są w większości wypadków typowymi ćwiczeniami maturalnymi dostosowanymi oczywiście do poziomu znajomości języka w drugim roku jego nauki.
Tematyka drugiej części serii    to: Życie rodzinne i towarzyskie, Świat przyrody, Żywienie, Zakupy, Moda, Imprezy rodzinne, Człowiek, Sport i Zdrowie. W zakresie tych tematów pojawiają się informacje kulturoznawcze oraz dotyczące realiów życia w Rosji.
Treść    2 oparta jest, tak jak w    1, na relacjach między polskimi i rosyjskimi uczniami liceum: Anią, Pawłem, Nataszą i Saszą. Kontakty między bohaterami podtrzymywane są tym razem za pomocą korespondencji (listów, e-maili, SMS-ów) oraz rozmów na Skypie.