Język polski, klasa 3, Bliżej słowa, zeszyt ćwiczeń, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Zeszyty ćwiczeń są integralnym i niezbędnym uzupełnieniem podręczników.
* niemal każda jednostka lekcyjna zamieszczona w podręczniku ma swój odpowiednik w zeszycie ćwiczeń,
* łączą formę kart pracy z notatnikiem,
* poprzez działania praktyczne porządkują i utrwalają wiadomości zdobyte przez ucznia,
* zawierają ćwiczenia analityczno-interpretacyjne, gramatyczne, leksyklane i frazeologiczne,
* zadaniom towarzyszą (tam gdzie jest to niezbędne) elementy teorii ujęte w formę podpowiedzi