Język polski, klasa 3, Bliżej słowa, podręcznik, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik Bliżej słowa dla klasy 3 gimnazjum:
* łączy treści z zakresu kształcenia literackiego, językowego i kulturowego,
* prezentuje teksty literackie w układzie chronologicznym i tematycznym,
* zawiera bogatą obudowę metodyczną:
* wprowadzenia ukierunkowujące czytanie, prezentujące niezbędne elementy teorii, noty biograficzne pisarzy, osie czasu sytuujące czytany tekst i jego autora w czasie,
* obszernego zestawu różnorodnych poleceń,
* definicje pojęć teoretyczno-literackich,
* ćwiczenia komunikacyjne,
* elementy teorii niezbędnej do zrozumienia danego zagadnienia językowego,
* ćwiczenia utrwalające i podsumowujące,
* wzory kompozycyjne obowiązujących form wypowiedzi (bloki „Rady dla piszących”),
* przykładowe analizy podstawowych form wypowiedzi,
* bloki „Spotkania ze sztuką” prezentujące reprodukcje dzieł plastycznych wraz z zestawem poleceń interpretacyjnych,
* ułatwia samodzielne powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dzięki podsumowaniom w formie testu egzaminacyjnego.