Język polski, klasa 2, Raz dwa trzy teraz my!, ćwiczenia, część 1, Nowa era

Opublikowany Autor blogksiazki

Ćwiczenia zintegrowane – korzystaj z szerokiego wyboru zadań łatwiejszych i trudniejszych, które pozwolą zaangażować każdego ucznia w zajęcia:
* różnorodne ćwiczenia wzbudzają ciekawość i zwiększają motywację do nauki,
* ćwiczenia oznaczone niebieską strzałką cechują się większym stopniem trudności lub wykraczają ponad podstawę programową,
* strony To już potrafię służą do samodzielnej pracy, której poprawność uczeń może sprawdzić za pomocą magicznej lupki,
* rebusy, krzyżówki i inne zadania z hasłem to zachęta do samodzielnej pracy,
* materiały dodatkowe na końcu publikacji umożliwiają rozwijanie i doskonalenie umiejętności we własnym tempie.