Język polski, klasa 2, Dyktanda, materiały pomocnicze, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Zbiór 60 tekstów do pisania ze słuchu o różnym stopniu trudności. Uwzględniają zasady ortograficzne poznawane na tym etapie edukacji.
Materiał zawarty w Dyktandach można wykorzystać do:
* objaśniania pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi przed przystąpieniem do pisania ze słuchu,
* pisania ze słuchu połączonego z równoczesnym komentowaniem pisowni wybranych wyrazów,
* pisania ze słuchu sprawdzającego znajomość ortografii,
* pisania z pamięci wybranych tekstów w całości lub ich fragmentów,
* układania tzw. dyktand twórczych na podstawie zawartego w tekstach materiału ortograficznego.

Publikacja dla nauczyciela.