Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej

Opublikowany Autor blogksiazki

Jak budowano kapitalizm jest książką zasługującą na szczególną uwagę, dotyczy bowiem transformacji, jaka dokonała się w krajach byłego bloku sowieckiego po upadku komunizmu. Autor obserwował ją jako szwedzki dyplomata w Moskwie. Znany jest ze śmiałych prognoz, budzących początkowo kontrowersje, lecz sprawdzających się po kilku latach.