Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej

Opublikowany Autor blogksiazki

Pojęcie intertekstualności doczekało się wielu ujęć interpretacyjnych, szczególnie na gruncie literaturoznawstwa, z którego się wywodzi. Zyskało przy tym szeroki zakres znaczeniowy, bowiem objęło wiele zjawisk, które wcześniej analizowane były w innym ujęciu (np. jako stylizacje, pastisze, parodie, reminescencje, cytaty, "skrzydlate słowa" czy trawestacje). Powstałe na gruncie polskim koncepcje (często adaptowane z literatury obcej) odnoszą się głównie do tekstów literatury pięknej. Tymczasem, wraz z rozwojem lingwistyki tekstu oraz rozszerzeniem pola badań tekstologicznych, zaistniała potrzeba zajęcia się problematyką intertekstualną w odniesieniu do tekstów o charakterze pozaliterackim i tekstów z pogranicza literatury. Konieczne okazało się również opracowanie aparatu pojęciowego, adekwatnego do metodologii językoznawczych.