Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik zawiera wiodące teksty na temat wspólnych obszarów psychologii oraz Internetu i komputerów, które stały się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Autorzy wskazują na możliwości oraz zagrożenia z tym związane. Omawiają m.in. takie zagadnienia, jak:

* sieć jako środowisko działania;
* sposoby korzystania z Internetu a różnice osobowości;
* rola komunikacji za pośrednictwem komputera w rozwoju relacji interpersonalnych;
* tworzenie się seksualności i tożsamości w młodzieżowych pogawędkach na sieci;
* rodzaj, tożsamość i władza w cyberprzestrzeni.

Autorzy przybliżają też nowe treści dotyczące testowania, diagnozowania i terapii w sieci oraz z wykorzystaniem komputerów, etycznych problemów wykorzystywania komputerów w diagnozowaniu, interwencji w sieci dotyczących zaburzeń wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych, mitów i rzeczywistości pracy klinicznej w sieci. Poruszają temat uzależnień oraz innych problemów wynikających z korzystania z Internetu.