Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy

Opublikowany Autor blogksiazki

Każda organizacja, aby się rozwijać i utrzymać przewagę konkurencyjną, musi być innowacyjna. W książce została pokazana koncepcja efektywnego zarządzania wiedzą w procesach innowacji. Autorka skupiła uwagę m.in. na:
* istocie procesów innowacji,
* innowacyjności gospodarki jako całości,
* polityce innowacyjnej kraju i Unii Europejskiej,
* realizacji procesów innowacji,
* rozwoju klastrów i parków naukowo-technologicznych,
* sieciach i więziach wykorzystywanych w procesach innowacji,
* zarządzaniu wiedzą w organizacji,
* wykorzystywaniu kapitału intelektualnego w innowacyjnej organizacji.

Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów.