Impresjoniści

Opublikowany Autor blogksiazki

W tej poświęconej impresjonizmowi książce zastosowano nowatorskie rozwiązanie – okienka, które umożliwiają dokładniejsze pokazanie detali i technik malarskich najwybitniejszych przedstawicieli tego kierunku w sztuce. Dążyli oni do uchwycenia przelotnych impresji scen, wyrażając tym samym sprzeciw wobec wyidealizowanych kompozycji historycznych i mitologicznych cenionym w tamtym okresie przez środowisko akademickie. Byli rewolucjonistami. W kolejnych rozdziałach czytelnik będzie mógł prześledzić historię i rozwój ruchu poprzez analizę przełomowych dzieł takich mistrzów, jak Monet, Pissarro, Renoir i Degas.

Diana Newall dokonała wyboru 20 obrazów impresjonistów. Każdy z nich umieściła w kontekście historycznym, omawiając jego znaczenie w dziełach sztuki, kompozycję, kolorystykę, szczegóły znane tylko specjalistom. Od nastrojowej Impresji, wschód słońca Moneta po dynamiczne ślady pędzla Pissarra w Pejzażu z Chaponval, rewolucyjna sztuka impresjonistów jawi nam sie bliska jak nigdy dotąd.