Ilustrowany podręcznik kierowcy kategorii B 2010

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik jest adresowany zarówno dla kandydatów na prawo jazdy kat. B i B1 jak również dla kierowców ubiegających się o wyższe kategorie prawa jazdy.
Tematyka i zakres omawianych zagadnień odpowiada zakresowi wiedzy niezbędnej do prawidłowego wypełnienia testów stosowanych na egzaminach na prawo jazdy kategorii B i B1. W podręczniku znajdują się informacje na temat:
* zasad szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców,
* przygotowania teoretycznego i praktycznego niezbędnego do uzyskania upragnionego dokumentu,
* udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Podręcznik jest zilustrowany wieloma rysunkami, zdjęciami i przykładami, pytaniami stosowanymi na egzaminie państwowym.
Wydawca ma nadzieję, że pozycja którą trzyma w ręku będzie przydatna każdemu kto zamierza zrobić prawo jazdy.
Szerokiej drogi.