Honor, zdrada, kaźń… Afery Polski Podziemnej 1939-1945

Opublikowany Autor blogksiazki

Honor, zdrada i kaźń… Afery Polski Podziemnej 1939-1945 to zbiór szkiców popularnonaukowych w ciąż słabo poznanych aspektach dziejów organizacji konspiracyjnych w okupowanej Polsce. W oparciu o materiały archiwalne, wspomnienia i wyniki badań wielu historyków autor analizuje różne mało znane, ciekawe i często tajemnicze wydarzenia