Historia, klasa 2, zakres podstawowy, podręcznik, Operon

Opublikowany Autor blogksiazki

Uwaga! Zmieniona szata graficzna podręczników do zakresu podstawowego:

* zmieniony wygląd, ta sama treść;
* niezakłócony przebieg lekcji, możliwość jednoczesnej pracy z uczniami mającymi stare i nowe wydania podręczników.

Do podręcznika: Historia 1, część II zakres podstawowy przygotowaliśmy NOWE WYDANIE!

Materiał zawarty w trzech tomach podręczników do historii podzielono według następującego porządku:

klasa I (podręcznik wydany w dwu woluminach) – dzieje najdawniejsze, starożytność, średniowiecze do 1517 roku,
klasa II – okres wczesnonowożytny (od 1517 r.) oraz okres nowożytny do 1918 roku,
klasa III – dzieje najnowsze po 1918 roku.

Dzięki przejrzystej strukturze podręczników przekazywana w nich wiedza jest doskonale uporządkowana . Prezentowane wiadomości są zamieszczone na trzech poziomach. Pierwszy stanowią informacje podstawowe ujęte w punktach. Znajdują się one na początku każdego tematu. Drugi poziom to właściwa treść rozdziału. Poziom trzeci dotyczy wiadomości zawartych w podpisach pod ilustracjami, przypisach oraz na marginesach książki. Rozumienie omawianych zagadnień ułatwiają liczne ilustracje . Kształcą one u uczniów umiejętność analizowania źródeł ikonograficznych, co jest wymagane na egzaminie maturalnym.

Atutem serii są również umiejętnie dobrane, zwięzłe teksty źródłowe oraz fragmenty opracowań przeznaczone do analizy. Utrwaleniu wiadomości służą pytania i ćwiczenia . Po każdym rozdziale zaproponowano zestaw literatury pomocniczej. Umożliwia on zainteresowanym uczniom samodzielne poszerzanie wiedzy. Na końcu każdego podręcznika uczniowie znajdą tablice chronologiczne oraz indeksy.