Historia, klasa 2, Śladami przeszłości, zeszyt przedmiotowy, Nowa Era

Opublikowany Autor blogksiazki

„Śladami przeszłości” to kompletny i zgodny z nową podstawą programową zestaw materiałów do nauczania historii w gimnazjum.

Seria „Śladami przeszłości”, składająca się z podręcznika (nr dopuszczenia: 60/1/2009) z płytą CD oraz różnorodnych materiałów dodatkowych, jest przeznaczona do nauczania historii w gimnazjum. Podręcznik w pełni realizuje treści nowej podstawy programowej. Jest również zgodny z oczekiwaniami nauczycieli – przy jego tworzeniu wykorzystano opinie i sugestie historyków uczących z serii „Przez wieki”, „Razem przez wieki” i „To dopiero historia!”. Nowoczesne rozwiązania graficzne oraz zróżnicowane formy podawania informacji pomogą w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu niezbędnych umiejętności. Ułatwią też zainteresowanie uczniów przedmiotem. Dzięki materiałom dodatkowym w postaci zeszytu ćwiczeń i atlasu dla ucznia oraz Książki Nauczyciela z płytą CD i planszy dla nauczyciela możliwe jest dostosowanie metod pracy do indywidualnego poziomu każdego gimnazjalisty.