Historia dla wyobraźni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy

Opublikowany Autor blogksiazki

Głównym celem publikacji jest próba spojrzenia na pisarstwo historyczne Karola Szajnochy z punktu widzenia jego odbiorców poprzez pryzmat ich własnych wypowiedzi powstałych w XIX i XX wieku. Ponieważ fakt odbioru nie jest dany bezpośrednio, wymaga rekonstruowania na podstawie tekstów,które pozwalają się interpretować jako świadectwa odbioru. Analiza i interpretacja wypowiedzi na temat pisarstwa historycznego Szajnochy, zawężona do najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli krytyki literackiej i historiografii, stała się punktem wyjścia do poszukiwania odpowiedzi na temat istotnych przyczyn masowej popularności jego pisarstwa, a jednocześnie zróżnicowanych opinii ze strony krytyki historyków.