Helmuth James von Moltke. 1907-1945. Biografia

Opublikowany Autor blogksiazki

Na stronach oddawanej w Państwa ręce książki Giinter Brakelmann, profesor Uniwersytetu w Bochum, specjalizujący się w zagadnieniach chrześcijańskiej etyki społecznej i historii najnowszej, kreśli niezwykłe losy Helmutha Jamesa von Moltke, działacza niemieckiego ruchu oporu w III Rzeszy, który był inicjatorem i motorem „Kręgu z Krzyżowej".
Na terenie Polski…

…znajdują się dwie miejscowości związane z niemieckim ruchem oporu: kwatera główna Hitlera w „Wilczym Szańcu", gdzie 20 lipca 1944 r. pułkownik Claus Schenk von Stauffenberg dokonał nieudanego zamachu na wodza III Rzeszy, oraz wieś Krzyżowa koło Świdnicy, miejsce spotkań grupy przyjaciół, skupionej wokół Helmutha Jamesa von Moltke i Petera Yorcka von Wartenburga, tzw. „Kręgu z Krzyżowej".
„Świadomość istnienia tej drugiej miejscowości w społeczeństwie polskim była przez dziesięciolecia prawie żadna i ograniczała się jedynie do grona specjalistów zajmujących się tą problematyką. Obie te miejscowości są dla Niemców synonimem tzw. innych Niemiec; dowodzą istnienia w totalitarnym państwie Hitlera grup nielegalnej opozycji, gotowych nie tylko do walki z systemem, ale także do ponoszenia najwyższej ofiary, ofiary śmierci. Czy społeczeństwo polskie, któremu tak bolesne rany zadała ostatnia wojna, potrafiło, czy też potrafi dostrzec te »inne Niemcy«, zrozumieć idee wypracowane przez uczestników tego ruchu oporu? Jaki był stosunek wobec tych wydarzeń? Bez przesady można stwierdzić, iż przez wiele lat nie dostrzegano w Polsce działalności niemieckiego ruchu oporu. […] Należy żywić nadzieję, że książka G. Brakelmanna poświęcona grupie Helmutha Jamesa von Moltke spotka się z pozytywnym przyjęciem polskiego czytelnika i przyczyni się do lepszego poznania form sprzeciwu wobec dyktatury narodowosocjalistycznej w społeczeństwie III Rzeszy".

Z Posłowia Profesora Krzysztofa Ruchniewicza