Gdynia 1939-1945 w świetle źródeł niemieckich i polskich. Aresztowania – Egzekucje- Wysiedlenia ludności cywilnej narodowości polskiej

Opublikowany Autor blogksiazki

Praca ta ma szansę wypełnić ważną lukę występującą w dotychczasowych publikacjach (…). Do dnia dzisiejszego brak jest bowiem nie tylko pogłębionych studiów naukowych nad wysiedleniami z Pomorza. Wysiedlenia z tej części Polski zostały dotąd omówione dość powierzchownie. Brakuje również prac popularnych poświęconych w pełni tej tematyce. Praca ta daje czytelnikowi możliwość zapoznania się z niezwykle ciekawym materiałem źródłowym, a także z fotokopiami różnych dokumentów oraz dość dużą liczbą fotografii (…). Dla wielu odbiorców będzie to okazja do tego, aby być może po raz pierwszy zapoznać się z dokumentami niemieckimi dotyczącymi wysiedleń oraz z relacjami i zeznaniami osób wysiedlonych, zawierającymi nie tylko opis momentu wysiedlenia, lecz także informacje o różnych losach osób wysiedlonych z Gdyni na innych terenach okupowanej Polski. Z pewnością ta publikacja przyczynić się może do jeszcze lepszego upowszechnienia w społeczeństwie polskim wiedzy o tragiczne doświadczenie mieszkańców Gdyni.

Fragment recenzji wydawniczej prof. Uniwersytetu Gdańskiego dra hab. Andrzeja Gąsiorowskiego