Egotyzm , tyka, polityka. Myśl konserwatywna Maurycego Barresa

Opublikowany Autor blogksiazki

Pierwsza w języku polskim monografia dotycząca Maurycego Barresa (1862-1923). Francuskiego myśliciela, pisarza i polityka, jednego z twórców doktryny konserwatywno-narodowej. Współczesność ujawniła aktualność myśli Barresa. Interpretuje się ją jako próbę odpowiedzi na pytania o możliwość pogodzenia indywidualizmu z zakorzenieniem we wspólnocie, relatywizmu kulturowego z moralną i polityczną odpowiedzialnością.