Darwin i chrześcijaństwo

Opublikowany Autor blogksiazki

Karol Darwin zaproponował prosty model – dóbr naturalnych – dla wyjaśnienia różnorodności świata ożywionego oraz jego zdolność przetrwania. Uderzył tym samym w utrwalone wyobraźnie stabilnego świata stworzonego przez Boga,
Jaki sens nadać życiu, które stało się zależne od przypadku? Czy świat poruszany siłą rywalizacji jest z konieczności niesprawiedliwy i niemoralny? Jak pogodzić materializm z duchowymi i religijnymi tradycjami?
Analizy skutków oddziaływania teorii ewolucji na przekonania religijne, jej trudnej recepcji w chrześcijańskich Kościołach oraz prezentacji stanowisk skrajnych podjął się Francois Euve, fizyk i teolog.
Wykazuje on, ze teoria Darwina była wykorzystywana przez różne środowiska w sposób, który z pewnością nie odpowiadałby jej autorowi. Warto zatem otworzyć drogę dla refleksji.

Wiara i Nauka jest serią poświęconą dziejom nauki i roli Kościoła i jej rozwoju. Fascynujące i dramatyczne losy różnych dyscyplin i stanowisk wobec nich Kościoła, nieraz kwestionowane, tworzyć będą zawsze tło książek z tej serii, zarówno gdy mowa będzie o astronomii, fizyce, biologii, psychologii, czy o różnych naukach teologicznych. Sylwetki uczonych i ich odkrycia, a także związane z nimi wyzwania dla wiary oraz dążenie do zharmonizowania tych dwóch obszarów – to wszystko tworzy historię człowieka, który chce coraz pełniej poznawać siebie, otaczający go świat i Stwórcę wszystkiego.