Czytaj sprawniej. Visual Reading

Opublikowany Autor blogksiazki

Umiejętność sprawnego czytania to coś więcej niż rozpoznawanie liter, którego uczymy się w pierwszej klasie. Jest to strategia czerpania maksimum potrzebnej nam wiedzy z ogromu dostępnych dzisiaj źródeł.
* Nauka podczas czytania.
* Strategie selekcji materiału.
* Zapamiętywanie najważniejszego.
* Czytanie z nastawieniem na konkretne treści.
* Techniki czytania i pracy z książką.
* Porządkowanie informacji w głowie.
* Jaki związek z tym wszystkim ma … jogging.

Aby uzyskać orientację w wybranej dziedzinie, trzeba być w stanie przeglądać dziesiątki podręczników i fachowych książek, dokonywać racjonalnej selekcji materiału oraz czytać w taki sposób, by jak najwięcej istotnych treści pozostało nam w głowie. Czytanie powinno być czynnością aktywną, pozwalając na jak najbardziej efektywne wykorzystanie czasu, którym dysponujemy przed egzaminem, rozmową kwalifikacyjną, szansą na awans, terminem zakończenia projektu. Sprawne przyswajanie wiedzy w trakcie czytania daje przepustkę do osiągania optymalnych wyników akademickich, a później jest warunkiem dostawania się do grona cenionych specjalistów i utrzymania w nim swojej profesjonalnej pozycji.